Hiztegi birpasarako fitxak

h3>Helburuak

 • Ikasitako hiztegia birpasatzea: aginduak.
 • Idatzizkoan erreparatzea.
 • Hitzekin jolas egitea.
 • Egon litezkeen gabeziak detektatzea.

Prozedura

 • Hezitzaileak aukeratu behar du umeek fitxa guztiak bete behar dituzten edo ez.
 • Umeei fitxak banatu eta ariketa bakoitzean zer egin behar den azaldu:
  • Osatu: Marrazki bakoitzaren izenean falta diren hizkiak idatzi beharko dituzte.
  • Elkartu marrazkia eta hitza gezi batekin: irudiak izenekin lotu beharko dituzte.
  • Borobildu eta idatzi: irudiari dagokion izena borobildu eta idatzi beharko dute.
  • Hizki bakoitza bere lekura: hodei barruan dauden hizkiak zein marrazkiri dagozkien erabaki eta irudiaren azpian ordenan idatzi beharko dute.
  • Gurutzegrama: irudi bakoitzari zein hitz dagokion erabaki eta laukietan idatzi beharko dituzte.
  • Hizki zopa: landutako hitzak hizkien artean aurkitu eta borobildu beharko dituzte.

Oharra

 • Umeek ez dituzte zertan fitxa guztiak bete. Hala ere, hizki zopa birpasarako oso ariketa egokia da.