Etxea kanpotik

Helburuak

  • Etxearen gaineko hiztegia jasotzea.

Prozedura

  • Lehendabizi, ume bakoitzari A fitxa eman.
  • Denen artean fitxako irudiak begiratu eta agertzen den hiztegia ahoskatu.
  • Etxeko gelen zerrenda idatzi arbelean: sukaldea, komuna, logela eta egongela.
  • Jarraian, talde osoari B fitxa-multzoa banatu (talde osoari bakarra).
  • Umeek, denen artean, B fitxako irudiak moztu (hezitzaileak moztu ditzake aurretik)
  • Irudi bakoitza arbelean dagokion lekuan itsatsi (altzari bakoitza bere gelan).
  • Bukatzeko, erakutsi umeei argazki-albumeko irudiak eta umeek hiztegi-koadernoan altzari bakoitzari dagokion izena idatzi.