Azken xedea: Asteburuko plana

Helburuak

 • Talde-lana bultzatzea.
 • Asteburuan egiteko plan bat zehaztea.
 • Geroaldia lantzea.
 • Ahozkotasuna lantzea.

Prozedura

 • Bi talde egin.
 • Talde bakoitzak astebururako plan bat zehaztu behar duela azaldu.
 • Plana herrian egiteko izan behar dela esan.
 • Umeak bi taldetan bildu eta asteburuko planaz hitz egin eta egin daitezkeen gauzez eztabaidatu.
 • Denen artean plana erabaki eta fitxa bete: noiz eta zein ordutan geratuko diren, nora joango diren, zertara joango diren eta zer eramango duten.
 • Fitxan modu eskematiko batean erantzun.
 • Talde handian plana lagunei kontatu.

Oharra

 • Helburua geroaldia erabiltzea da. Hala ere, ahozkoa lantzea da helburu nagusia. Horregatik, fitxa ahozkoa bideratzeko modua baino ez da. Ahozkoan baloratuko dugu geroaldia ondo erabiltzen duten.