Joxeren lagunen egunerokoak

Helburuak

  • Egunero egiten dituzten gauzak kontatzen ikastea.
  • Euren eguneroko gauzez hitz egitea.

Prozedura

  • Bikoteak edo hirukoteak egin eta talde bakoitzari Joxeren lagun baten egunerokoa banatu.
  • Talde bakoitzak, argazkien arabera, Joxeren lagunaren egunerokoa idatzi.
  • Hezitzaileak argi esan eguneroko ohiturez hitz egin behar dutela eta argi izateko – ten edo –tzen egiturak erabili behar dituztela.
  • Hezitzaileak talde bakoitzaren ariketa zuzendu eta akatsak komentatu.
  • Talde bakoitzak gelako beste ikaskideei idatzi duten egunerokoa ahoz kontatu.