Argazkiak

Helburuak

  • Egunero egiten dituzten gauzak kontatzen ikastea.
  • Euren eguneroko gauzez hitz egitea.

Prozedura

  • Umeei Oiameko umeek egunero egiten dituzten gauzen argazkiak erakutsi.
  • Joxeren gutunari erreferentzia egin (Joxek bere gutunean agindu zien argazkiak bidaliko zizkiela)
  • Hezitzaileak argazkietan ikusten dena kontatu. Ahoskatu ondo egunerokotasunaren marka (ten/tzen).
  • Umeei azaldu egunero egiten ditugun gauzak kontatzeko aditzari -ten edo -tzen jartzen diogula.