Airamen hozkailua

Helburuak

  • Elikagaien gaineko hiztegia jasotzea.

Prozedura

  • Lehendabizi, umeei fitxa bana eman eta esan Airamen sukaldeko hozkailua dela.
  • Ume bakoitzak, zenbakiaren ondoan, dagokion elikagaiaren izena idatzi. (Kontuan hartu narrazioa gaian dendekin batera hainbat elikagai landu direla).
  • Jarraian, ume bakoitzak bere fitxa betetzen duenean, denen artean, hutsune guztiak bete.
  • Bukatzeko, erakutsi umeei argazki-albumeko irudiak, falta diren elikagaien hutsuneak bete eta hiztegi-koadernoan elikagai bakoitzari dagokion izena idatzi.