Bilatu 9 ezberdintasunak

Helburuak

  • Alderdi ludikoa lantzea.
  • Ezberdintasunak adierazteko egiturak lantzea.

Prozedura

  • Ume bakoitzari fitxa bat banatu.
  • Bi irudien artean bederatzi ezberdinatsun daudela azaldu. Ezberdinatsunak aurkitzea beraien lana dela esan.
  • Ume gutziek bederatzi ezberdintasunak aurkitzen dituztenean, denen artean komentatu.
  • Ume kopuruaren arabera bi edo talde gehiago egin imeen artean (asko jota lau ume talde bakoitzeko).
    • Goiko irudiko etxeko leihoa behekoa baino argiagoa da.
    • Beheko irudian Txano Gorritxok ez dauka mingainik.