Zertan ari dira?

Helburua

  • Momentuan egiten ari direna adieraztea.

Prozedura

  • Ume bakoitzari fitxak banatu.
  • Umeak bikoteka jarri.
  • Azaldu momentuan egiten ari garena esateko “-ten -tzen + ari izan” egitura erabili behar dela.
  • Bikote bakoitzak gela bakoitzean gertatzen ari dena idatzi.
  • Talde handian fitxa zuzendu.