Anderren eguna

Helburuak

  • Egun batean egindakoa kontatzen ikastea.

Prozedura

  • Hiru talde egin.
  • Talde bakoitzari Anderren egunaren zati bat banatu: goiza, eguerdia edo arratsaldea.
  • Talde bakoitzak Anderrek egin duena idatzi.
  • Hezitzaileak talde bakoitzak egin duen lana zuzendu.
  • Banatu ume guztiei A fitxa.
  • Talde bakoitzak landu duten Anderren egunaren zatia kontatu.
  • Ume guztiek euren A fitxan besteek esaten dutena idatzi.