Begiratu eta entzun

Helburuak

 • Umeek joan eta etorri aditzak ikastea.
 • Nondik eta nora deklinabide kasuak ikastea.
 • “Nondik zatoz?” Eta “Nora zoaz?” galderei erantzutea.

Prozedura

 • Umeei fitxa bana banatu eta arretaz begiratzeko eskatu.
 • Arbelean, joan eta etorri aditzak idatzi eta azaldu zer diren, zein esanahi duten eta zertarako erabiliko diren.
  • Zer da? aditzak dira.
  • Zer esan nahi du? Yo vengo/yo voy, tu vienes/tu vas…
  • Zertarako erabiliko dugu? Momentuz, nora joango garen eta nondik gatozen esateko.
 • Azaldu nondik gatozen esateko hitzei (e)tik eta etatik idatziko diegula: Menditik, komunetik, Dendetatik.
 • Azaldu nora joango garen esateko hitzei (e)ra eta etara idatziko diegula: mendira, komunera,dendetara.
 • Hezitzaileak mimika eginaz adibideak egin: ni udaletxetik nator, ni tabernara noa. Nahi izanez gero, erabili herriko zerbitzuen argazki-albumeko irudiak. Beste pertsona guztiekin ere adibideak egin.

Oharra

 • Garrantzitsuena umeek azaldutakoa ulertzea da. Euskaraz azaltzen saiatu, baina ez badute ulertu gaztelerara jo.