Bakoitzari berea

Helburuak

  • Umeek joan eta etorri aditzak ikastea.
  • Nondik eta nora deklinabide kasuak ikastea.
  • “Nondik zatoz?” Eta “Nora zoaz?” galderei erantzutea.

Prozedura

  • Umeei fitxa bana banatu.
  • Azaldu fitxan, hutsuneak bete beharko dituztela dagokien deklinabide kasuarekin eta aditzarekin
  • Ume bakoitzak berea egin dezala eta gero, talde handian, denen artean, zuzendu.
  • Hezitzaileak zuzendu ahala arbelean idatzi.