Adjetiboen sailkapena

Helburuak

 • Beraien herria deskribatzeko baliabideak eskuratzea.
 • Hainbat adjektibo euskaraz izendatzen ikastea.
 • Adjektibo bakoitzaren esanahia ulertzea eta noiz erabili behar den jakitea.

Prozedura

 • Umeei herria deskribatzeko adjektiboak ikasiko dituztela azaldu.
 • Pertsonak deskribatzeko ikasi zituzten adjektiboez galdetu eta arbelean, denen artean, zerrenda egin.
 • Umeei adjektiboen txartelak erakutsi eta azaldu:
  • Pertsonak deskribatzeko eta herria deskribatzeko adjektiboak konparatuko dituztela.
  • Esanahi bera duten bi irudi daudela.
  • Beraien lana pertsonak deskribatzeko eta herriak deskribatzeko esanahi bera dauzkaten bikoteak aurkitzea dela.
 • Talde handian adjektiboen sailkapena egin.
 • Arbeleko zerrenda osatu.
 • Hiztegi-koadernoko fitxetan adjektiboen irudiak bilatu eta idatzi.