Lurretik, zerutik eta uretatik

Helburuak

 • Garraiobideen hiztegia ikastea.
 • Garraiobideen hiztegia erabiltzea.
 • Garraiobideak sailkatzea eta sailkatzen ikastea.

Prozedura

 • Hiruko edo lauko taldeak egin.
 • Talde bakoitzari banatu “A” eta “B” fitxak.
 • Umeei lurretik, zerutik eta uretatik dabiltzan garraiobideak sailkatu behar dituztela azaldu:
  • Lehendabizi, “B” fitxako garraiobide guztiak margotu eta moztu.
  • Gero, garraiobideen sailkapena egin: zerutik dabiltzanak, lurretik dabiltzanak eta uretatik dabiltzanak.
  • “A” fitxan garraiobide bakoitza dagokion lekuan itsatsi.
 • Denen artean zuzendu eta komentatu.